LierActueel - Lierinbeeld

Home Actueel Nieuws - archief Verkeersberichten Over LierActueel Contact Gebruiksvoorwaarden Website Lierinbeeld

Verkeersberichten - Overzicht 15 april 2022

Herstellingswerken op de Grote Markt vanaf maandag 25 april gedurende zes weken

Werken aansluiting Hockeyweg en Galgeveld op F11 Antwerpen-Lier van maandag 11 april t/m vrijdag 6 mei

Lispersteenweg afgesloten op dinsdag 19 april

Predikherenlaan afgesloten op donderdag 21 april

Nutswerken in Berlarij vanaf donderdag 21 april

Tijdelijke verkeerslichten op Mechelbaan van maandag 4 t/m vrijdag 15 april

Kalkovenstraat afgesloten vanaf donderdag 14 t/m vrijdag 15 april

Gladiolenlaan afgesloten van maandag 11 t/m dinsdag 19 april

Verkeersmaatregelen tijdens heraanleg Hofstraat vanaf maandag 24 januari

Verkeersmaatregelen tijdens heraanleg Pastoriestraat van 10 januari t/m 30 juni

update 15 april 2022

Herstellingswerken op de Grote Markt vanaf maandag 25 april

Na problemen met de fundering werd de rijbaan van de Grote Markt in 2020 opnieuw aangelegd. Kort na deze heraanleg stelde de stad op een aantal locaties schade vast aan de voegen tussen de kasseien. De voorlopige oplevering van deze werken werd hierop geweigerd. Recent kwam de stad tot een gezamenlijke overeenkomst met aannemer Hens nv voor de herstellingen van het wegdek, deze werd vastgelegd in een dading op de gemeenteraad.

De herstellingswerken starten op maandag 25 april en duren ongeveer zes weken. Ze worden opgesplitst in 2 fases waardoor de markt deels bereikbaar blijft. In de eerste fase werkt de aannemer aan de rijbaan tussen F. Van Cauwenberghstraat en Antwerpsestraat. Deze werken duren ongeveer twee weken, inclusief uithardingsperiode. Aansluitend volgen de herstellingswerken in de rijbaan vanaf F. Timmermansplein tot aan de bocht voor F. Van Cauwenberghstraat. Tijdens deze tweede fase is doorgaand verkeer vanuit F. Van Cauwenberghstraat richting Antwerpsestraat (of Lisperstraat) opnieuw mogelijk. Meer info over de verkeersmaatregelen op www.lier.be/grotemarkt.

Omdat de zaterdagmarkt ook op de te herstellen rijbaan staat, zal de markt tijdens de werken tijdelijk verhuizen naar de locatie aan het Renaat Veremansplein vanaf zaterdag 30 april. Ook het mini-recyclagepark verhuist mee!

Andere evenementen op het marktplein die de rijbaan niet nodig hebben, zoals de lentereceptie op zondag 15 mei, kunnen gewoon plaatsvinden op de Grote Markt.

Werken aansluiting Hockeyweg en Galgeveld op F11 Antwerpen-Lier van maandag 11 april t/m vrijdag 6 mei

Om de aansluiting van de Hockeyweg en Galgeveld op de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier te kunnen realiseren, legt de provincie Antwerpen het kruispunt van de fietsostrade met Galgeveld, ter hoogte van de spooroverweg Ernest Claeslaan opnieuw aan. De werken starten op maandag 11 april en duren t/m vrijdag 6 mei.
Verkeersmaatregelen: •  Het kruispunt Ernest Claeslaan x Hockeyweg en de overweg zijn afgesloten voor alle verkeer.
•  Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, doodlopend aan de werken.
•  Omleiding voor fietsers: Fietsers op de fietsostrade F11 vanuit Antwerpen en Boechout een omleiding richting Lier via Vinkenstraat om via F16 Lint-Lier, Tuinweg en Tramweglei het centrum van Lier te bereiken.
•  Omleiding voor autoverkeer: Autoverkeer voor de hockeyclub rijdt tijdens de werken via Lintsesteenweg en Vinkenstraat om naar de club te rijden.

Lispersteenweg afgesloten op dinsdag 19 april

Dinsdag 19 april wordt de Lispersteenweg ter hoogte van nr. 128 vanaf 9 uur afgesloten voor herstellingswerken aan het wegdek.
•  Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, doodlopend aan de werken.
•  Omleiding wordt in beide richtingen voorzien via Ring, Antwerpsesteenweg
•  Fietsers en voetgangers hebben doorgang.

Predikherenlaan afgesloten op donderdag 21 april

Op donderdag 21 april vanaf 9 tot uiterlijk 15 uur wordt de Predikherenlaan ter hoogte van nr. 46, tussen Abtsherbergstraat en parking Spui, afgesloten voor chapewerken.
•  Dit gedeelte van de straat wordt aan beide zijden voor plaatselijk verkeer opengesteld in 2 rijrichtingen, doodlopend aan de werken.
•  Parking Spui blijft bereikbaar via de Sint-Gummarusstraat.
•  Doorgaand verkeer wordt vanuit de Berlaarsestraat omgeleid via Rechtestraat, Vismarkt en Vredebergstraat.

Nutswerken in Berlarij vanaf donderdag 21 april

Vanaf donderdag 21 april (9 uur) t/m donderdag 19 mei (16 uur) zijn er verdere nutswerken in de Berlarij. Hiervoor is de Berlarij afgesloten voor verkeer.
•  Fietsers en voetgangers hebben doorgang.
•  Er geldt een parkeerverbod in Berlarij, Van Brandtpoort en in Molenstraat tussen Pettendonk en Berlarij.
•  Aan het begin van de Gasthuisvest (zijde Berlarij) wordt een zone ingericht voor kort parkeren (max. 30 min.), ideaal voor een snelle boodschap in de Berlarij.

Tijdelijke verkeerslichten op Mechelbaan van maandag 4 t/m vrijdag 15 april

Van maandag 4 april (9 uur) t/m maandag 11 april (16 uur) vinden er herstellingswerken plaats aan het wegdek ter hoogte van de overzijde van Mechelbaan nr. 133.
Van dinsdag 12 april (9 uur) t/m vrijdag 15 april vinden er nutswerken van Pidpa plaats ter hoogte van Mechelbaan nr. 95.
Het verkeer op Mechelbaan wordt telkens geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Tijdens de nutswerken van Pidpa zullen bijkomend de verkeerslichten ter hoogte van Fruithoflaan buiten werking gesteld worden.

Kalkovenstraat afgesloten vanaf donderdag 14 t/m vrijdag 15 april

Vanaf donderdag 14 april (9 uur) tot en met vrijdag 15 april (uiterlijk 18 uur) wordt de Kalkovenstraat afgesloten voor het plaatsen van een container voor verbouwingswerken van het pand Begijnhofstraat 9.
De straat wordt aan beide zijden voor plaatselijk verkeer opengesteld in 2 rijrichtingen, doodlopend aan de werken.

Gladiolenlaan afgesloten van maandag 11 t/m dinsdag 19 april

Voor nutswerken (Fluvius) wordt van maandag 11 april (9 uur) t/m dinsdag 19 april de Gladiolenlaan afgesloten. Enkel fietsers en voetgangers hebben doorgang. Er geldt een parkeer- en stilstaanverbod.
Ook de Klaprozenweg wordt afgesloten.

Verkeersmaatregelen tijdens heraanleg Hofstraat vanaf maandag 24 januari

Vanaf maandag 24 januari (9 uur) start aannemer Rega Infra met de werken voor de heraanleg van de Hofstraat. Als alles vlot verloopt zijn de werken voor het zomerbouwverlof van 2022 klaar. Meer info op www.lier.be/hofstraat. Verkeersmaatregelen:
•  Hofstraat afgesloten voor alle verkeer. Voetgangers hebben (beperkte) doorgang.
•  Boomlaarstraat is afgesloten ter hoogte van Hofstraat. Fietsers en voetgangers kunnen door.
•  Eénrichtingsverkeer in Tramweglei ter hoogte van Hofstraat, uitgezonderd fietsers, van maandag 24 januari t/m maandag 21 februari (9 uur) en van maandag 7 maart tot einde werken.
    o Verkeer richting station wordt toegelaten.
    o Omleiding via Baron Opsomerlaan, Ogezlaan, Boomlaarstraat, Vredelaan.
•  Van maandag 21 februari (9 uur) t/m maandag 7 maart (9 uur) zal Tramweglei ook richting station afgesloten zijn.
    o Fietsers en voetgangers kunnen door.
    o Het station is enkel te bereiken via het Leopoldplein.

Verkeersmaatregelen tijdens heraanleg Pastoriestraat van 10 januari t/m 30 juni

Op maandag 10 januari start aannemer Bruggeman-Maes met de werken voor de heraanleg van de Pastoriestraat. Als alles vlot verloopt zijn de werken eind juni 2022 klaar. Meer info op www.lier.be/pastoriestraat.

*     Afsluiten Pastoriestraat vanaf maandag 10 januari om 9 uur. Opgelet: er zijn ook nutswerken bezig aan Berlaarsesteenweg 76, hiervoor is éénrichtingsverkeer voorzien in de Pastoriestraat. Dit éénrichtingsverkeer vervalt van zodra de werken voor de heraanleg starten en de Pastoriestraat wordt afgesloten. Info: www.lier.be/berlaarsesteenweg.

*     Beemdstraat wordt opengesteld voor verkeer in 2 richtingen, doodlopend thv Pastoriestraat, vanaf maandag 10 januari om 9 uur.

*    Rijrichting Maasfortbaan tussen Veemarkt en Pastoriestraat wordt omgedraaid vanaf maandag 10 januari. In dit gedeelte van de Maasfortbaan geldt op maandag 10 januari een parkeer- en stilstaanverbod tot het ogenblik dat de rijrichting is omgedraaid.

*      Vanaf maandag 17 januari wordt éénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers, ingesteld op de Berlaarsesteenweg tussen R16 en Kroonstraat, vanaf 9 uur. Verkeer richting centrum is toegelaten. Omleiding wordt voorzien via Paul Krugerstraat, Hoogveldweg en R16.

*      Op de Berlaarsesteenweg (binnen de Ring) geldt op maandag 17 januari een parkeer- en stilstaanverbod tot het éénrichtingsverkeer is ingesteld.

*      Op de Ring (R16) wordt gedurende de ganse periode van de werken een blauwe zone ingesteld van maandag t/m vrijdag, tussen 8 en 17 uur.

*      Op donderdag 30 juni 2022 geldt een parkeer- en stilstaanverbod in de Maasfortbaan, tussen Veemarkt en Pastoriestraat en op de Berlaarsesteenweg (binnen de Ring) om enerzijds de rijrichting in Maasfortbaan terug te kunnen normaliseren alsook het éénrichtingsverkeer op de Berlaarsesteenweg uit dienst te kunnen stellen.