LierActueel - Lierinbeeld

Home Actueel Nieuws - archief Verkeersberichten Over LierActueel Contact Gebruiksvoorwaarden Website Lierinbeeld

update 120122022


Nutswerken Hagenbroeksesteenweg op maandag 17 januari

Voor het uitvoeren van nutswerken (Fluvius) ter hoogte van Hagenbroeksesteenweg 253 zal het verkeer op maandag 17 januari tussen 9 en 15 uur geregeld worden met tijdelijke verkeerslichten.

Nutswerken in Sander De Vosstraat van maandag 17 t/m 21 januari en van maandag 31 januari t/m uiterlijk vrijdag 4 februari

Van maandag 17 januari (9 uur) t/m uiterlijk vrijdag 21 januari dient een aannemer in opdracht van Fluvius nutswerken uit te voeren in de Sander De Vosstraat ter hoogte van nr. 16. Van maandag 31 januari (9 uur) t/m uiterlijk 4 februari dient een aannemer in opdracht van Proximus nutswerken uit te voeren op dezelfde locatie. Verkeersmaatregelen:
- Om de werken vlot en veilig te laten verlopen, zal het verkeer telkens geregeld worden met tijdelijke verkeerslichten.
- Voetgangers en fietsers hebben doorgang.

Lispersteenweg afgesloten op dinsdag 18 januari

> Op dinsdag 18 januari, vanaf 9 tot uiterlijk 15 uur, wordt de Lispersteenweg afgesloten voor het afbreken van een kraan ter hoogte van nr. 305.
Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, doodlopend aan de werken. Er geldt een parkeerverbod.
Omleiding is voorzien via Hagenbroeksesteenweg en Ring.
Fietsers en voetgangers hebben doorgang.

Kerkstraat afgesloten op woensdag 19 januari

Woensdag 19 januari wordt tussen 9 en uiterlijk 16 uur de Kerkstraat ter hoogte van nr. 25 afgesloten voor nutswerken in opdracht van Fluvius.
De straat wordt aan beide zijden voor plaatselijk verkeer opengesteld in 2 richtingen, doodlopend aan de werken.
Voetgangers hebben (beperkte) doorgang.

Nutswerken in Vlietje op donderdag 20 januari

Voor nutswerken (Fluvius) ter hoogte van nr. 16 wordt het Vlietje op donderdag 20 januari 2021 van 9 tot uiterlijk 16 uur afgesloten.
Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, doodlopend aan de werken.
Fietsers en voetgangers hebben doorgang.

Verkeersmaatregelen tijdens natuurloop op zaterdag 22 januari

Op zaterdag 22 januari 2022 vindt een Natuurloop plaats in Lier. Het parcours loopt voornamelijk langs de jaagpaden, toch kan er plaatselijk hinder ontstaan bij de doortocht van de lopers aan de Leuvensepoort (de kruispunten Veemarkt � Berlaarsesteenweg en Leuvensevest � Berlarij). Het verkeer zou er tijdelijk opgehouden kunnen worden tussen 13.30 en uiterlijk 16 uur. Ook aan de Molbrug kan er tijdelijk hinder zijn door overstekende fietsers en voetgangers.

update 05012022

Kartuizersvest afgesloten op vrijdag 7 januari en van maandag 10 t/m woensdag 12 januari

· Vrijdag 7 januari (9 – 15 uur): Kartuizersvest wordt tussen Parelstraat en Antwerpsestraat afgesloten voor een verhuis ter hoogte van nr. 29.
o Dit gedeelte van de straat wordt voor plaatselijk verkeer aan beide zijden opengesteld voor verkeer in 2 richtingen, doodlopend aan de werken. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Parelstraat. Vrachtverkeer (+3t5) wordt afgeleid via Anton Bergmannlaan.
o Aan beide zijden van de straat is een parkeerverbod van kracht.
o Fietsers en voetgangers kunnen door.

· Maandag 10 januari (9 uur) t/m woensdag 12 januari (16 uur): Voor herstellingswerken van het voetpad tussen Kantstraat en Parelstraat wordt de straat van maandag 10 januari (9 uur) t/m 12 januari (16 uur) afgesloten tussen Kantstraat en Parelstraat.
o De rijrichting van de Parelstraat en Kantstraat wordt omgedraaid.
o In beide straten geldt een parkeerverbod op maandag 10 januari tot de rijrichting werd omgedraaid, en op 12 januari vanaf 12 tot uiterlijk 16 uur (wanneer de rijrichting terug genormaliseerd is).
o Fietsers dienen ter hoogte van de werken af te stappen.
o Voertuigen langer dan 8 meter worden omgeleid via Anton Bergmannlaan en Antwerpsestraat naar Mechelsestraat.

Dijkje afgesloten van 10 t/m 31 januari

Van 10 januari (9 uur) t/m uiterlijk 31 januari wordt het Dijkje ter hoogte van nr. 4 afgesloten voor verbouwingswerken.
Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, doodlopend aan de werken.

Nutswerken Berlaarsesteenweg van 10 t/m uiterlijk 15 januari

Voor het uitvoeren van nutswerken (PIDPA) ter hoogte van Berlaarsesteenweg 76 van 10 januari (9 uur) t/m uiterlijk 15 januari 2022 zijn volgende verkeersmaatregelen nodig:

· Eénrichtingsverkeer ingevoerd op de Berlaarsesteenweg tussen R16 en Kroonstraat. Verkeer vanaf R16 is toegelaten, in de andere richting wordt een omleiding voorzien via Hoogveldweg, R16 en Berlaarsesteenweg. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.

· Tevens wordt in de Pastoriestraat ter hoogte van Berlaarsesteenweg éénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers, ingevoerd. Enkel verkeer vanaf Berlaarsesteenweg is toegelaten.

Verkeersmaatregelen tijdens heraanleg Pastoriestraat van 10 januari t/m 30 juni

Op maandag 10 januari start aannemer Bruggeman-Maes met de werken voor de heraanleg van de Pastoriestraat. Als alles vlot verloopt zijn de werken eind juni 2022 klaar. Meer info op www.lier.be/pastoriestraat.

· Afsluiten Pastoriestraat vanaf maandag 10 januari om 9 uur. Opgelet: er zijn ook nutswerken bezig aan Berlaarsesteenweg 76, hiervoor is éénrichtingsverkeer voorzien in de Pastoriestraat. Dit éénrichtingsverkeer vervalt van zodra de werken voor de heraanleg starten en de Pastoriestraat wordt afgesloten. Info: www.lier.be/berlaarsesteenweg.

· Beemdstraat wordt opengesteld voor verkeer in 2 richtingen, doodlopend thv Pastoriestraat, vanaf maandag 10 januari om 9 uur.

· Rijrichting Maasfortbaan tussen Veemarkt en Pastoriestraat wordt omgedraaid vanaf maandag 10 januari. In dit gedeelte van de Maasfortbaan geldt op maandag 10 januari een parkeer- en stilstaanverbod tot het ogenblik dat de rijrichting is omgedraaid.

· Vanaf maandag 17 januari wordt éénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers, ingesteld op de Berlaarsesteenweg tussen R16 en Kroonstraat, vanaf 9 uur. Verkeer richting centrum is toegelaten. Omleiding wordt voorzien via Paul Krugerstraat, Hoogveldweg en R16.

· Op de Berlaarsesteenweg (binnen de Ring) geldt op maandag 17 januari een parkeer- en stilstaanverbod tot het éénrichtingsverkeer is ingesteld.

· Op de Ring (R16) wordt gedurende de ganse periode van de werken een blauwe zone ingesteld van maandag t/m vrijdag, tussen 8 en 17 uur.

· Op donderdag 30 juni 2022 geldt een parkeer- en stilstaanverbod in de Maasfortbaan, tussen Veemarkt en Pastoriestraat en op de Berlaarsesteenweg (binnen de Ring) om enerzijds de rijrichting in Maasfortbaan terug te kunnen normaliseren alsook het éénrichtingsverkeer op de Berlaarsesteenweg uit dienst te kunnen stellen.

Nutswerken in Berlarij vanaf maandag 10 januari

Vanaf maandag 10 januari (9 uur) t/m zaterdag 22 januari (16 uur) voert Fluvius nutswerken uit in de Berlarij.

· Berlarij afgesloten vanaf 10 januari om 9 uur. Fietsers en voetgangers hebben doorgang. Aansluitend volgen de andere nutsmaatschappijen waardoor Berlarij wellicht ineens afgesloten blijft tot +/- eind februari. Meer info over de voorbereidende nutswerken en de heraanleg van de Berlarij op www.lier.be/berlarij.

· Er geldt een parkeerverbod in Berlarij, Van Brandtpoort en in Molenstraat tussen Pettendonk en Berlarij.

· Aan het begin van de Gasthuisvest (zijde Berlarij) wordt een zone ingericht voor kort parkeren (max. 30 min.), ideaal voor een snelle boodschap in de Berlarij.

· Op 12 januari (9 uur) t/m 13 januari (16 uur) wordt bijkomend de Berlarij tussen Leuvensevest en Ros Beiaardstraat éénrichtingsverkeer ingesteld, uitgezonderd fietsers. Verkeer vanuit Ros Beiaardstraat is toegelaten, omleiding is voorzien via Leuvensevest, Koningin Astridlaan en Arthur Vanderpoortenlaan.

Kerkstraat afgesloten op maandag 10 en donderdag 13 januari

Op maandag 10 januari (9 - 15 uur) wordt de Kerkstraat ter hoogte van nr. 25 afgesloten voor nutswerken. Op donderdag 13 januari (9 - 15 uur) wordt de Kerkstraat ter hoogte van nr. 9 afgesloten voor werken.

· De straat wordt telkens tussen Dijkje en Mosdijk opengesteld voor plaatselijk verkeer in 2 richtingen, doodlopend aan de werken.

Nutswerken zijstraten Schollebeekstraat van 10 t/m 21 januari

Voor nutswerken (Fluvius) worden de zijstraten naast Schollebeekstraat 52 en 76 afgesloten vanaf 10 januari (9 uur) t/m 21 januari.

Eénrichtingsverkeer in Begijnhofstraat van maandag 10 t/m vrijdag 28 januari

Vanaf maandag 10 januari (9 uur) t/m vrijdag 28 januari dient voor het plaatsen van een werfinrichting ter hoogte van Begijnhofstraat 25 éénrichtingsverkeer te worden ingevoerd tussen Bles en Kanunnik Davidlaan.
Verkeer richting K. Davidlaan wordt toegelaten. Fietsers kunnen door in beide richtingen.
Tussen Kalkovenstraat en Kanunnik Davidlaan wordt een woonerf ingesteld.

Kriekenstraat afgesloten op maandag 10 januari

Maandag 10 januari wordt de Kriekenstraat ter hoogte van nr. 18 afgesloten voor werken met hoogtewerker. Voetgangers hebben doorgang.

Er wordt voor gemotoriseerd verkeer en fietsers een omleiding voorzien via Kromme Ham, Beatrijslaan, Marnixdreef (beide richtingen).
Er geldt in de Beatrijslaan uiteraard een hoogtebeperking voor voertuigen hoger dan 2m65.

Volmolenstraat afgesloten op dinsdag 11 januari

Dinsdag 11 januari dient de Volmolenstraat ter hoogte van nr. 45 afgesloten te worden tussen 9 en 15 uur voor een levering.
De straat wordt voor plaatselijk verkeer opengesteld in 2 rijrichtingen, doodlopend aan de werken.
Fietsers en voetgangers hebben doorgang.
Paaltjes Gasthuisvest worden verwijderd.